Upadłość konsumencka – kilka informacji

Bardzo wielu z nas słysząc o upadłości konsumenckiej ma przed oczyma komornika wpadającego do domu i sekwestrującego wszystko, co napotka na swej drodze. Od auta na podjeździe, przez pralkę, garnki i ulubiony sweter dziecka. Jednak czy taka wizja, to nie tylko przerysowana scena filmowa? Prawo dopuszczając upadłość konsumencką do racji bytu, nie miało na myśli ukarania dłużnika, a jedynie pomoc w uregulowaniu trudnej sytuacji w relacji dłużnik- wierzyciel.

Upadłość konsumencka, kto może z niej skorzystać?

Z tej formy prawnej może skorzystać każda osoba fizyczna nie posiadająca własnej działalności gospodarczej, na dzień składania wniosku. Tak samo sprawa się ma z aktywami w spółkach, czy fundacjach. Jest to tzw. deska ratunkowa dla tych, którym powinęła się noga, bo źle zainwestowali pieniądze, czy wzięli za duży kredyt, a teraz nie mogą spłacać długu, bo stracili pracę, albo obiecany awans przypadł koledze z biura.

Podstawowym i najważniejszym zadaniem jest oddłużenie dłużnika, jednak pomoc ta jest wcielana w życie tylko po wniesieniu wniosku przez zainteresowanego. Ważną sprawą jest też, kwestia wyprzedawania majątku za bezcen, albo pozbywania się udziałów w firmie, czy posiadanie niezarejestrowanej działalności gospodarczej. Wszystkie tego typu zależności są powodem, do obciążenia dłużnika spłatą całego długu, bez możliwości umorzenia go.
Pamiętajmy, że upadłość konsumencka to pomoc dla ludzi w trudnej sytuacji finansowej. Być może początek nowego życia, a nie droga ucieczki przed odpowiedzialnością za podjęte decyzje.

Wniosek o upadłość konsumencką został złożony i co dalej?

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem przez sąd upadłości konsumenckiej. Jest to dopiero początek drogi, zatem wszystkie trwające egzekucje względem wierzycieli dalej są prawomocne. Dopiero kiedy zostanie wydane orzeczenie sądu, wtedy wszystkie roszczenia zostają wstrzymane, do czasu ustalenia planu spłaty. By móc dostać pozytywną odpowiedź na złożony wniosek, muszą zaistnieć dwie przesłanki:

  • osoba składająca wniosek musi być konsumentem,
  • niewypłacalność wierzytelności dłużnika, względem wierzycieli musi być nie krótsza niż 3 miesiące.

Teraz już tylko pozostaje nam poddać się restrykcji państwa. Pierwsza droga daje nam 36 miesięcy na spłatę długów, jednak jeżeli nam się nie uda, to państwo umarza nasze długi. Natomiast bywają przypadki, że dłużnikowi zostaje dane nawet do 7 lat na spłatę swoich należności, a dzieje się tak kiedy sąd widzi, że np. działania dłużnika w sprawie zadłużenia nie były złym ruchem, ale celowym zachowaniem. Umorzeniu płatności nie mogą ulec długi alimentacyjne oraz odszkodowawcze.

Po wielkiej burzy wychodzi słońce

Artykuł ten miał pokazać, że upadłość konsumencka Wrocław (więcej informacji) to pomoc i furtka na odbicie się od dna, a nie najgorsza rzecz w życiu. Pamiętajmy jednak, że kiedy już raz okazało się, że nasze decyzje, czy zapobieganie skutkom zewnętrznych sił nie dało pozytywnego skutku, warto wtedy podjąć współpracę ze specjalistami, którzy dokładnie powiedzą co należy zrobić i jak postępować, aby nowa droga była mniej wyboista niż ta, po której stąpaliśmy wcześniej.