Akcesoria do systemów przeciwpożarowych

Systemy ochrony przeciwpożarowej składają się z zespołu urządzeń technicznych zlokalizowanych w obiekcie, które służą do zapobiegania, likwidacji i powstrzymywania pożarów. Pomagają one chronić ludzi, środowisko i dobra materialne przed skutkami zagrożeń pożarowych. Więcej informacji na temat systemów ochrony przeciwpożarowej można znaleźć poniżej.

Rodzaje systemów przeciwpożarowych

 • systemy sygnalizacji pożaru;
 • automatyczne systemy gaśnicze;
 • autonomiczne systemy gaśnicze do użytku lokalnego;
 • systemy sygnalizacji pożaru i zarządzania ewakuacji;
 • systemy przeciwdymowe;
 • scentralizowane systemy nadzoru pożarowego;
 • systemy dyspozytorskie.

Popularne akcesoria do systemów ppoż

System przeciwpożarowy obejmuje również takie akcesoria ppoż jak windy przeciwpożarowe, zawory przeciwpożarowe, drzwi przeciwpożarowe, bramy i zasłony (ekrany) itp.

Jak najwcześniejsze wykrycie zagrożenia pożarowego w obiekcie jest bardzo ważne, a nowoczesne akcesoria do systemów przeciwpożarowych, takie jak zasysający system alarmowy, muszą być stosowane w celu wykrycia produktów spalania na jak najwcześniejszym etapie (zanim dym lub ogień staną się widoczne).

Cały system ochrony przeciwpożarowej musi działać jako system, wszystkie systemy muszą współdziałać na poziomie sprzętowym, posiadać pewien margines bezpieczeństwa dla niezawodnego działania w ekstremalnych warunkach oraz długoterminowe autonomiczne zasilanie.

Ważnymi czynnikami dla skutecznej ochrony terenu są

 • Całodobowy monitoring systemów przeciwpożarowych na terenie zakładu;
 • Przekazanie zawiadomień do miejskiej konsoli centralnego nadzoru ochrony przeciwpożarowej;
 • Terminowe i jakościowe utrzymanie systemów.

Systemy przeciwdymowe

Systemy przeciwdymowe przeznaczone są do wykonywania następujących funkcji:

 • tworzenie warunków do bezpiecznej ewakuacji; tworzenie warunków do prowadzenia akcji gaśniczej i ratowniczej;
 • zmniejszenie prawdopodobieństwa pożaru przedmiotów, substancji, materiałów i sprzętu z powodu promieniowania cieplnego;
 • wyrównanie wpływu trybu wysokiej temperatury na cechy konstrukcyjne budynku podczas pożaru;
 • zmniejszenie ilości uszkodzeń powodowanych przez produkty rozkładu termicznego i gorące gazy.

Kontrola elementów wykonawczych wyposażenia systemu oddymiania i odprowadzania ciepła odbywa się w trybie:

 • automatyczne (z systemu sygnalizacji pożaru i (lub) automatycznych systemów gaśniczych);
 • zdalne (z remizy oraz z przycisków zainstalowanych w pobliżu dróg ewakuacyjnych i wyjść z kondygnacji lub w szafach przeciwpożarowych)

Więcej znajdziesz na: https://elfurio.pl/akcesoria-przeciwpozarowe